První mezinárodní zasedácní ISO/TC 136 Nábytek - WG 8 Povrchové úpravy nábytku

První mezinárodní zasedácní ISO/TC 136 Nábytek - WG 8 Povrchové úpravy nábytku
Dne 23.4.2020 proběhl po delší nečinnosti první videomeeting ISO/TC 136/WG8 s mezinárárodní účastí expertů pro tuto oblast včetně zástupců naši zkušebny.Program byl zaměřen na revizi normy ISO  4211-5 Furniture — Test for surfaces finishes — Part 5: Assessment of resistance to abrasion (Nábytek - Zkoušení povrchových úprav - Část 5: Posouzení
odolnost proti oděru). Tato mezinárodní norma  specifikuje metodu pro posuzování odolnosti oděru nábytkových povrchů proti oděru. Zkouška je určena k provedení na části hotového nábytku, ale může být provedena při zkoušce plošných desek ze stejného materiálu, zhotové stejným způsobem jako hotový výrobek, a velikosti dostatečné pro splnění požadavků této zkoušky.

Hodnocení odolnosti proti oděru je jedním ze základním parametrem užitných vlastností  povrchu nábytku a je nedílnou  sohodnoceníučástí stálého estetického vnímání výrobku po celou jeho životnost.

Naše zkušebna Vám ráda provede toto hodnocení porvchu proti  oděru  na Vašem  výrobku.