Revize normy ČSN EN 14988 Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Revize normy ČSN EN 14988 Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Revize normy ČSN EN 14988:2020 Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody, nahrazuje dřívější vydání, které bylo rozděleno na dvě části. Nové revidované vydání evropské normy stanovuje bezpečnostní požadavky pro volně stojící dětské vysoké židle, které se používají pro vyzvednutí dítěte do výšky jídelního stolu obvykle za účelem krmení nebo stravování. Dětské vysoké židle jsou určeny pro děti do 3 let, které jsou schopné sedět bez pomoci. S výjimkou speciálních vysokých židlí pro lékařské účely se tato norma vztahuje na dětské vysoké židle pro bytové i nebytové použití.

Revidovaná norma nahrazuje EN 14988-1:2006+A1:2012 a EN 14988-2:2006+A1:2012.
Norma obsahuje následující hlavní změny oproti předchozím verzím:

  • EN 14988-1:2006 + A1:2012 a EN 14988-2:2006 + A1:2012 byly sloučeny do jediného dokumentu;
  • norma je celkově upravena do formátu založeného na nebezpečích;
  • byly provedeny úpravy nezbytné pro dosažení souladu s Rozhodnutím Komise 2013/121/EU;
  • byla přidána dynamická zkouška pevnosti;
  • byly zahrnuty zvláštní požadavky pro vysoké židle s více než dvěma kolečky;
  • požadavky na zádržné systémy nyní zahrnují požadavek, aby výrobky s vodorovnou součástí před dítětem obsahovaly pasivní zádržný popruh v oblasti rozkroku.

Rádi Vám odzkoušíme a posoudíme  Vaši židli.