Furniture testing

Furniture must achieve the required properties in terms of stability, durability, strength, flammability, etc. Our testing laboratory ensures the verification of both the mechanical properties of furniture and the properties of surface finishes and upholstered furniture according to applicable national, European and international standards. Furniture testing is used for verification of the achieved utility properties and safety in use by the user. A very important property of furniture is its safety in use. Each manufacturer is legally obliged to place only safe products on the market (§ 3 of Act No. 102/2001 Coll., Czech Republic). Verification of furniture safety is important not only for the development of a new product, making available on the market, but also for the fulfillment of contractual obligations within the supplier-customer relationship.

Uncovering and unverification of the safety and utility properties of a product already before its placing on the market can pose a high risk not only for the manufacturer but also especially  for the end user. Tests performed by our testing laboratory will help you to ensure the required quality and product safety.

Our laboratory performs the tests of this furniture:

 • lying
 • sitting
 • children's
 • outdoor
 • laboratory

For lying furniture, there are most often performed the test of strength and stiffness of the construction, stability, durability, impact test of downwards force, test of bed edges durability, static load test of downwards force, etc.

In terms of mattrasses, it is testing of functional characteristics, health harmfulness, utility properties of coating materials, etc.

We offer the following tests:

 • Standard 91 1010 Furniture - Bed furniture - Basic dimensions and requirements
 • EN 1725 Domestic furniture - Bed and mattresses - Safety requirements and test methods
 • EN 1957 Furniture - Beds and mattresses - Test methods for the determination of functional characteristics and assessment criteria
 • EN 1334 Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances
 • EN 597–1 Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source: smouldering cigarette
 • EN 597–2 Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: match flame equivalent

U sedací nábytku je nejčastěji prováděna zkouška stability směrem dopředu, dozadu a bočním směrem, statické zatížení sedadla a opěradla, trvanlivost sedáku a opěradla, trvanlivost předního okraje, rázová zkouška zad apod.

V případě čalouněného provedení sedacího nábytku jsou nejčastěji prováděny zkoušky zaměřené na potahové textilie (oděr, žmolkovitost) a oddolnost proti hoření.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN EN 1728 Nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti
 • ČSN EN 1022 Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability
 • ČSN EN 1021–1 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – doutnající
        cigareta
 • ČSN EN 1021–2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj – ekvivalent plamene
        zápalky
 • ČSN EN 581–1 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1:
        Základní bezpečnostní požadavky a normy
 • ČSN EN 581–2 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 2:
        Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek
 • BS 5852 – část 4 (zdroj 4, 5, 6 a 7) – Hraničkový test

U dětského nábytku se setkáváme s větším množstvím nežádoucích rizik než u nábytku pro dospělé. U této skupiny uživatelů dochází podstatně snadněji k úrazu s fatálními následky. Může se jednat například o zachycení hlavičky nebo končetiny dítěte v nevhodně dimenzovaných otvorech, poranění o ostré hrany, uvíznutí zavěšením za oděv, nedostatečná stabilita apod. Je proto velmi důležité, aby byly u dětského nábytku dodržovány všechny příslušné platné legislativní a technické normy s bezpečnostní požadavky.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN EN 716–1 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní
       požadavky
 • ČSN EN 716–2 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody
 • ČSN EN 14988 Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1130 kolébky
 • Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

U venkovního nábytku je nejčastěji prováděna zkouška bezpečnosti, stability, pevnosti, odolnosti proti povětrnostním vlivů apod.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN EN 581–1 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1:
        Základní bezpečnostní požadavky a normy
 • ČSN EN 581–2 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 2:
       Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek


ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře – Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek – Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci

ČSN EN 14727 Laboratorní nábytek – Úložný nábytek pro laboratoře – Požadavky a metody zkoušení 

Sedaci nabytek